Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Bett 2018

I år åker vi 7 deltagare från Flens Kommun till BETT-mässan (British Educational Training and Technology Show) vecka 4.

Häng med oss på resan genom denna blogg!Nya inlägg

GDPR ur ett skolperspektiv med Johan Lindström

Leverantörer som vi använder oss av måste var GDPR-anpassade, annars kan vi inte använda dem.

Är GDPR ett problem eller en möjlighet? - Det beror på hur medveten du är om detta.

1. Dokumentera det som ska finnas på plats innan GDPR ska börjar gälla.
2. Säkerställa att all personal dagligen lever upp till GDPR när GDPR börjar gälla.
Olika perspektiv att beakta:

Skolledning:
Centrala system (finns det några som använder andra system än de som beslutats?)
Lärare/personal:
Lärares pedagogiska verktyg - vilka verktyg använder lärare i sitt dagliga arbete?

Vad behöver lärare veta/utbildning i - vad är konstaterat att lärare brister i kunskap om idag:

Vilka regler gäller för digitalt material (t ex skolkopieringsavtalet)Vem äger materialet som lärare skapar? (Arbetsgivaren)Creative CommonsPUL
GDPR kommer att skydda dig själv som individ i t ex användaravtal med olika digitala tjänster - för det är inte längre tillåtet för digitala tjänster att samla in en massa uppgifter.

Ex Stockholms stad: …

De ungas digitala färdigheter måste stärkas

Ann-Birthe Overholt jämför de nationella strategierna för skolans digitalisering i Danmark, Norge och Sverige. Vilket koncept kan vara mest framgångsrikt? Vilken satsning behöver göras på lärarfortbildning?
Hon visar på tre olika dimensioner av digitalt lärande; Computional thinking (datalogiskt tänkande, programmering), Digital literacy och Design thinking. Är det någon del som är mer eller mindre viktig för våra elever?

Hon lyfter också fram vikten av att förstå att det inte är viktigt att lära sig de tekniska verktygen i sig, utan att det är de kompetenser som de ska hjälpa utveckla som är centrala.Inför "Att anpassa kartan efter terrängen" med Tina Thörner

Tina är en kartläsare av rang. Hon har också varit inblandad i flera motivationsprojekt, skrivit en lärobok och arbetat med barnhem i Centralafrika. Hennes senaste projekt har vunnit pris på SETT-mässsan och är ett digitalt samarbetsverktyg där skolor och elever från olika länder knyts ihop med varandra och med näringslivet. Det har blivit ett framstående komplement till de stora digitala läromedlen under de två senaste åren. Jag är nyfiken och funderar på om det kan vara en form av assisterande teknik - vi får se!

Digital teknik i skolan

Jonas Bäckelin presenterar spännande delar av Google. Hur Google kan stötta det multimodala lärandet för meningsskapande.

Titta gärna närmare på detta:
Google cast for education gör det möjligt för eleverna att dela sina skärmar med projektor/smartboard eller läraren skärm trådlöst.

Screencastify - skärminspelningar kan användas som alternativ examinationsform för elever.

Med rätt val av chromebook-modell kan vi köpa till skärmpennor som gör det möjligt att skriva för hand på skärmen.

Fråga: Varför sker så stor del av elevbedömningar fortfarande med skriftliga uppgifter och utantillkunskaper, fastän det inte är dessa kompetenser som efterfrågas i samhället idag?

Att leda digitalisering i Skola och Förskola

Seminarium med Mikael Fallmo:

Digitaliseringen är en Ledningsfråga.
Fatta beslut!
Skapa en organisation för digitaliseringen
Avskaffa manuella rutiner (digitalisering ska inte leda till mer arbete utan underlätta arbetet).
Förändringsarbete kan aldrig ske i konsensus.
20-60-20 (20% kommer att tycka att det är toppen, 60% tycker att det är ok, 20% kommer att vara missnöjda). Det gäller att använda de 20% som är positiva för att få de 60% att tippa över ditåt istället för till de 20% negativa.

Vision:
Var befinner sig din skola eller förskola om fem år?
Hur kommer ni dit?
Det måste finnas en plan för detta arbete. Utgå från kommunens IT-plan och Skolverkets strategi.
Hur tar vi oss dit stegvis? Ledningen fattar beslut och har ansvaret.
Organisation med tydliga roller och ansvar.